Hvordan kan håndværkerne overføre kvalitetssikring til en gevinst på bundlinjen?

Dato

Af: Tommas

Det udførte arbejde er naturligvis hovedproduktet. Kvalitetssikring er dog en del af hovedproduktet, som bliver overset. Og det er en skam, for det er nemlig her gevinsten ligger.......

Gevinst på bundlinjen?

Det udførte arbejde er naturligvis hovedproduktet. Kvalitetssikring er dog en del af hovedproduktet, som bliver overset. Og det er en skam, for det er nemlig her, gevinsten ligger.

Projektet starter allerede i tilbudsfasen, hvor rammer skabes for selve entreprisen. Entreprenøren kan være med til at påvirke selve projektet og valget af udførelsesmetoden for den enkelte entreprise.

I håndværkernes kalkulation er der i forvejen taget højde for en masse ting, men noget, der oftest ikke bliver taget stilling til, er kvalitetssikring.

  • Hvordan skal arbejdet dokumenteres?
  • Hvad er omfanget?
  • Hvad siger udbudskontrolplanen: hvad forventes der, når der er skrevet fx: ”100 % kontrol af vægge”? Er det hver en cm på væggen? Eller er det alle vægge?
  • Hvor meget tid skal afsættes?
  • Hvem skal udføre kvalitetssikring? Er det en formand, entrepriselederne eller måske eksterne?
  • Giver det mening, det der står i udbudskontrolplanen? Hvad menes, der egentlig?

Det kan måske være en fordel at komme med håndværkernes egne forslag til kontrolpunkterne. At afstemme kvalitetssikringskrav med rådgivere og bygherre allerede fra start betyder gevinst på bundlinjen.

Foruden standard kontrolskemaer, så har entreprenøren egne kontrolskemaer. Disse skemaer viser, at entreprenøren har taget stilling til, hvordan de udfører kvalitetssikring i deres firma. Det giver gevinst på bundlinjen, og entreprisen kan udføres uden fejl og mangler.

Dette er hele formålet med kvalitetssikring inden for byggeri.

Det kan betyde unødige og store ekstraregninger og omkostninger, hvis man ikke har ført den løbende kontrol og dokumenteret sit arbejde.

Husk derfor at være aktiv i tilbudsfasen omkring kvalitetssikring og prissæt denne rigtigt allerede fra starten. Det er en lille ydelse, men uden kvalitetssikring, kan det blive den sten i skoen, som trykker mest til sidst under udførelsen.

Flere nyheder