Kan kvalitetssikring give gevinst og være værdiskabende for byggeriet?

Dato

Af: Tommas

Kvalitetssikring er for alvor blevet et fokusemne i samfundet. Det er dog ikke et nyt emne, for igennem mange årtier har kvalitet og kvalitetssikring været fokusemnet......

Værdiskabende kvalitetssikring

Kvalitetssikring er for alvor blevet et fokusemne i samfundet. Det er dog ikke et nyt emne, for igennem mange årtier har kvalitet og kvalitetssikring været fokusemnet.

Hvad har så ændret sig fra dengang og til nu?

Den helt store forskel er materialerne og løsningerne. Der er kommet mange flere materialer, og løsningerne er blevet mere komplicerede. Nu kan selv de mindste fejltagelser betyde fatale og økonomiske konsekvenser.

Tilbage i 1986 trådte det første sæt regler i kraft, der skal sikre kvaliteten i nyt statsligt og statsstøttet byggeri under projektering, udførelse og i drift. Hovedtræk er følgende:

  1. De enkelte ydelser under projektering og udførelse skal kvalitetssikres.
  2. Der skal under udførelsen, og i forbindelse med afleveringen, sikres en effektiv kontrol med den samlede kvalitet.
  3. Der gennemføres et eftersyn af byggeriet kort før udløbet af en periode på 5 år, regnet fra afleveringen.
  4. Der er fastsat et ansvarsforhold for fejl og mangler for rådgivere, entreprenører og leverandører gældende over en 5-årig periode.
  5. En byggeskadefond er oprettet for byggeri.

De nye regler skulle først og fremmest modvirke skader og andre svigt i byggeriet. Hvis skader alligevel opstår, skal det sikres, at der er midler til hurtig udbedring. Det sidste sker gennem byggeskadefonden, hvad angår byggeri med støtte efter lov om boligbyggeri.

Samme formål gælder i dag. Den udførende skal sikre, at et byggeri er udført efter gældende regler, metoder og standarder.

Flere nyheder